Joerak eta konpetentziak

Lanbideei eragingo dien joerak eta hauen balizko eragina konpetentzietan

Galdera: Zein izango dira profesionalei eta konpetentziei eragingo dien joera nagusiak?

  2015 2030 Variación %
Osasun eta irakaskuntza esparruetan lan egiten duten zientzia eta adimen arloetako teknikariak eta profesionalak
162354 211708 49354 30%
Teknikariak; laguntza emateko profesionalak
210991 254724 43733 20%
Kontabilitate langile eta administrariak eta bestelako bulego langileak
64249 72257 8008 12%
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak
6835 3748 -3087 -45%
Jatetxeetako eta komertzioetako langileak
202161 197749 -4412 -2%
Zuzendariak eta kudeatzaileak
97503 72765 -24738 -25%
Instalazio eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak
75505 48803 -26702 -35%
Eraikuntzako eta artisautzako langile kalifikatuak, makineria maneiatzen dutenak izan ezik
101018 66843 -34175 -33%
Oinarrizko lanbideak
134184 89857 -44327 -33%
Guztira 1054800 1018454 -36346 -4%
Compromiso con las personas