Sektorekako lanpostu banaketa

2015 eta 20130 artean sortuko diren enplegu aukerak, hedatzeko eta ordezteko premiak batuta.

Galdera: Zenbatekoak izan dira enplegu aukerak, 2015 eta 2030 urte arteko garapen ekonomikoa eta ordezteko premiak batuta?

  2015 2030 Aldaketa garbia % Ordezkapena Aukera gordinak
Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa
123595 146259 22664 18% 50275 72939
Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak
82498 94915 12417 15% 39679 52096
Garraioa eta biltegiratzea
39476 61386 21910 55% 20384 42294
Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza
56802 64128 7326 12% 32729 40055
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak
57847 73217 15370 26% 24290 39660
Hezkuntza
65438 73879 8441 12% 29866 38307
Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
51508 65189 13681 26% 24512 38193
Manufaktura industria
183397 155924 -27473 -14% 63581 36108
Ostalaritza
54215 63656 9441 17% 18442 27883
Eraikuntza
54538 55783 1245 2% 20501 21746
Etxeetako jarduerak etxeko lanak egiteko langileei lana emateko moduan; etxeetako jarduerak ondasunen ekoizle moduan eta erabilera propiorako zerbitzuak
28845 33810 4965 17% 12550 17515
Finantza eta aseguru jarduerak
18032 26379 8347 46% 7324 15671
Beste zerbitzu batzuk
24398 30882 6484 26% 9012 15496
Informazio eta komunikazioak
20301 25701 5400 26% 8510 13910
Jarduerak higiezinekin
6083 9112 3029 49% 2509 5538
Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa
5316 5022 -294 -5% 2360 2066
Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura
2012 1898 -114 -5% 757 643
Erauzteko industriak
406 382 -24 -5% 182 158
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza
13460 8099 -5361 -39% 2047 -3314
Guztira 888167 995621 107454 12% 369510 476964

Compromiso con las personas