Lanbidekako lanbide banaketa

2015 eta 20130 artean sortuko diren enplegu aukerak, hedatzeko eta ordezteko premiak batuta.

Galdera: Zenbatekoak izan dira enplegu aukerak, 2015 eta 2030 urte arteko garapen ekonomikoa eta ordezteko premiak batuta?

  2015 2030 Aldaketa garbia % Ordezkapena Aukera gordinak
Teknikariak; laguntza emateko profesionalak
194028 241945 47917 24% 87902 135819
Jatetxeetako eta komertzioetako langileak
179963 229307 49344 27% 80188 129532
Osasun eta irakaskuntza esparruetan lan egiten duten zientzia eta adimen arloetako teknikariak eta profesionalak
113700 143033 29333 25% 54069 83402
Instalazio eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak
79365 100056 20691 26% 36141 56832
Oinarrizko lanbideak
120275 103795 -16480 -13% 41482 25002
Eraikuntzako eta artisautzako langile kalifikatuak, makineria maneiatzen dutenak izan ezik
99353 88755 -10598 -10% 35278 24680
Kontabilitate langile eta administrariak eta bestelako bulego langileak
47830 44457 -3373 -7% 17032 13659
Zuzendariak eta kudeatzaileak
48405 37253 -11152 -23% 15396 4244
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak
5248 7020 1772 33% 2022 3794
Guztira 888167 995621 107454 12% 369510 476964

Compromiso con las personas