Eskaintza/eskaera eszenategiak formazioarekiko

Eskaintzaren eta eskaeraren egoerak: 2020 eta 2030 urteetako langile-eskaintzaren eta -eskaeraren lan-merkatuko balantzea eta desoreka nagusiak.

Galdera: Zer lanbidetan egongo dira profesional defizit edo superabitak 2020 eta 2030 urte artean?

  Demanda
2030
Eskaintza
2030
Desbideraketa
Unibertsitatea
721266 765751 44485
LH
196922 220599 23677
Batxilergoa
0 0 0
Lehen hezkuntza baino gutxiago
19989 0 -19989
Lehen hezkuntza
146350 115756 -30594
Guztira 1084527 1102106 17579

Compromiso con las personas