Informazio mota

Zer informazio mota lor dezaket Future Lanen bidez?

Future Lanek bi motatako informazioa du:

Enplegu-eskaeraren proiekzioei dagokienez, informazioa bi multzotan bildu dugu: 2005 eta 2015 urteen artekoa (Lan-merkatuaren Zentsuaren datuak, sektore ekonomiko eta okupazio bakoitzean enpleguak benetan izandako bilakaera ikusteko) eta 2019 eta 2030 urteen artekoa, hots, aurreikusitako bilakaerari buruzko datu estimatuak, honakoak deskribatzeko:

Informazio hori eskura dago menu nagusian, “Enplegu-aukerak” atalean, eta “Sektoreak” eta “Okupazioak” esteketan. Bilakaeraren datuak agertuko dira segidan: errealak eta aurreikusiak, bai eta aukeratutako sektore bakoitzeko okupazio bakoitzeko enplegu-banaketa ere.Adibidez, jarduera-adar jakin batean lor daiteke bilakaerari buruzko informazioa, eta, adar horren barruan, lanbide-kategoria bakoitzerako aurreikusitako bilakaera eta eskatutako prestakuntza maila/adarra.

Sektoreetan, lanbideetan eta prestakuntza-mailan, enpleguaren bilakaerari eta proiekzioei buruzko datuak sexuaren arabera bereizita daude, eta egungo enplegua eta eskariaren proiekzioak aztertzeko aukera eskaintzen dute emakumeen eta gizonen kasuan.

Webguneak, aldi berean, informazio interesgarria eta konparazio-beharrak aukeratzeko aukera ematen du, eta informazio horren irudikapen grafikorako diseinu egokiena aukeratzen du. Aukera horretara "nire behatokia" estekaren bidez sartzen da.

Profesional-eskaintzaren proiekzioei dagokienez ere, informazioa bi multzotan bildu dugu: 2005 eta 2015 urteen artekoa (Lan-merkatuaren Zentsuaren datuak, okupazio bakoitzeko langile-eskaintzaren berri jakiteko) eta 2019 eta 2030 urteen artekoa, hots, aurreikusitako bilakaerari buruzko datu estimatuak, honakoak deskribatzeko:

Informazio hori "2030 profesionalak" menu nagusian eta "eskaintza lanbideen arabera", "Eskaintza prestakuntza-mailaren arabera" eta "Doikuntza-agertokiak" esteketan eskura daiteke. Horietan, benetako eta aurreikusitako bilakaeraren datuak erakutsiko dira.

Halaber, atal honetan informazio kualitatiboa jasotzen da, lanbideetan eragina izango duten joerei eta etorkizuneko gaitasun aldaketetan izan dezaketen eraginari buruzkoa.

Informazio hori "profesionalak 2030erako" menu nagusiaren eta "konpetentziak eta erronkak" estekaren bidez eskura daiteke. Estekan intereseko okupazioa hautatuz gero, posible da lanbide bakoitzari buruzko fitxa analitikoa eskuratzea. Fitxa horretan lanbide bakoitza deskribatzen da, eta egungo egoerari, etorkizunerako itxaropenei eta, bereziki, aldaketa-faktoreei eta etorkizunerako gaitasunei buruzko informazioa ematen da.

Informazio kualitatibo hori, aldi berean, tokiko eta nazioarteko inguruneko lan-merkatuaren azterketarekin zerikusia duten hainbat aditu sektorial eta erakundek webean txertatuko duten lan-merkatuaren etorkizunari buruzko txostenekin osatzen da. Berariazko azterketa-eremu bati buruzko informazio zehatza duten dokumentu horiek guztiak deskarga daitezke, "prospektiba interesgarria" menu nagusiaren bitartez eta "prospektiba interesgarria" estekaren bidez.

Atal honetan, halaber, "Millennium proiektua”-rekin lotura bat aurkituko dugu. Bertan, Lanbidek nazioarteko proiektu honen esparruan egindako lanaren emaitzak aurkeztuko dira, 2030erako Euskadiko lanaren eta teknologiaren etorkizunari buruzko eszenatoki alternatiboak diseinatzea helburu duena.

Compromiso con las personas