Sektorekako lanpostu banaketa

2020 eta 2030 artean sortuko diren enplegu aukerak, hedatzeko eta ordezteko premiak batuta.

Galdera: Zenbatekoak izan dira enplegu aukerak, 2020 eta 2030 urte arteko garapen ekonomikoa eta ordezteko premiak batuta?

  2020 2030 Aldaketa garbia % Ordezkapena Aukera gordinak
Manufaktura industria
197385 206670 9285 4% 95706 104991
Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
67198 79493 12295 18% 54779 67074
Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak
69087 83075 13988 20% 51844 65832
Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa
125225 141146 15921 12% 46312 62233
Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak
76865 84668 7803 10% 46659 54462
Hezkuntza
71920 81563 9643 13% 32341 41984
Eraikuntza
59971 78028 18057 30% 21735 39792
Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza
55549 53951 -1598 -2% 36522 34924
Ostalaritza
62291 69673 7382 11% 22108 29490
Garraioa eta biltegiratzea
46859 55857 8998 19% 19882 28880
Etxeetako jarduerak etxeko lanak egiteko langileei lana emateko moduan; etxeetako jarduerak ondasunen ekoizle moduan eta erabilera propiorako zerbitzuak
31786 33443 1657 5% 19051 20708
Informazio eta komunikazioak
22607 21842 -765 -3% 12985 12220
Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura
10404 15837 5433 52% 5117 10550
Beste zerbitzu batzuk
24573 23415 -1158 -4% 11537 10379
Jarduerak higiezinekin
7189 9724 2535 35% 6363 8898
Finantza eta aseguru jarduerak
17621 17562 -59 0% 7378 7319
Actividades recreativas y culturales.
15113 16182 1069 7% 4713 5782
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza
12510 11876 -634 -5% 4508 3874
Erauzteko industriak
497 520 23 4% 514 537
Guztira 974650 1084525 109875 11% 500054 609929

Compromiso con las personas