Beste zerbitzu batzuk

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2018 2030 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 23935 28810 4875 20% 10791 15666

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2030)

Compromiso con las personas