Joerak eta konpetentziak

Lanbideei eragingo dien joerak eta hauen balizko eragina konpetentzietan

Galdera: Zein izango dira profesionalei eta konpetentziei eragingo dien joera nagusiak?

  2018 2030 Variación %
Jatetxeetako eta komertzioetako langileak
216859 249476 32617 15%
Kontabilitate langile eta administrariak eta bestelako bulego langileak
113767 129437 15670 13%
Osasun eta irakaskuntza esparruetan lan egiten duten zientzia eta adimen arloetako teknikariak eta profesionalak
204437 219484 15047 7%
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak
12574 17279 4705 37%
Zuzendariak eta kudeatzaileak
35888 38897 3009 8%
Militares
0 0 0 0%
Eraikuntzako eta artisautzako langile kalifikatuak, makineria maneiatzen dutenak izan ezik
135133 129536 -5597 -4%
Oinarrizko lanbideak
104327 87511 -16816 -16%
Teknikariak; laguntza emateko profesionalak
112371 90626 -21745 -19%
Instalazio eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak
96493 72975 -23518 -24%
Guztira 1031849 1035221 3372 0%
Compromiso con las personas