Joerak eta konpetentziak

Lanbideei eragingo dien joerak eta hauen balizko eragina konpetentzietan

Galdera: Zein izango dira profesionalei eta konpetentziei eragingo dien joera nagusiak?

  2020 2030 Variación %
Teknikariak; laguntza emateko profesionalak
153022 173260 20238 13%
Osasun eta irakaskuntza esparruetan lan egiten duten zientzia eta adimen arloetako teknikariak eta profesionalak
164691 184742 20051 12%
Jatetxeetako eta komertzioetako langileak
211634 224970 13336 6%
Zuzendariak eta kudeatzaileak
63979 71108 7129 11%
Eraikuntzako eta artisautzako langile kalifikatuak, makineria maneiatzen dutenak izan ezik
126513 132275 5762 4%
Kontabilitate langile eta administrariak eta bestelako bulego langileak
95312 100913 5601 5%
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak
19638 20649 1011 5%
Instalazio eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak
88538 89098 560 0%
Militares
1988 2144 156 7%
Oinarrizko lanbideak
105274 102950 -2324 -2%
Guztira 1030589 1102109 71520 6%
Compromiso con las personas