Peones agrarios, forestales y de la pesca

2020ko lanpostuak EAEn

2264

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 8 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 4081 1920 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas