Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

2021eko lanpostuak EAEn

4248

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 47 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 7346 5339 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

Compromiso con las personas