Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio

2021eko lanpostuak EAEn

5307

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 27 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 17317 3267 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Directores y gerentes de empresas de alojamiento

Directores y gerentes de empresas de restauración

Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor y al por menor

Directores y gerentes de empresas de alojamiento

Directores y gerentes de empresas de restauración

Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor y al por menor

Compromiso con las personas