Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas

2020ko lanpostuak EAEn

1982

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 9 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 4256 1494 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas