Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

2020ko lanpostuak EAEn

31062

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 28298 30972 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas