Otros profesionales de la enseñanza

2020ko lanpostuak EAEn

14662

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 4 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 23712 12290 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas