Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros operarios en oficios

2020ko lanpostuak EAEn

5186

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 7188 5772 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas