Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria

2020ko lanpostuak EAEn

43480

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 42640 52137 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas