Otro personal de limpieza

2020ko lanpostuak EAEn

41129

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 8 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 28495 44884 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas