Otros trabajadores de los cuidados a las personas

2020ko lanpostuak EAEn

17394

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 4 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 18255 22980 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas