Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud

2021eko lanpostuak EAEn

22504

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 36 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 27236 30145 ESKARIA2032 ESKAINTZA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Compromiso con las personas