Directores de departamentos administrativos y comerciales

2020ko lanpostuak EAEn

11089

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 13214 14717 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas