Peones de la construcción y de la minería

2020ko lanpostuak EAEn

3532

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 9 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 6745 5693 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas