Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines

2020ko lanpostuak EAEn

15214

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 20623 20307 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas