Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes gráficas

2020ko lanpostuak EAEn

4246

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 6 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 7141 5385 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas