Militares

2020ko lanpostuak EAEn

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Fitxaren indizea

NORTZUK DIRA?

EGUNGO LAN-MERKATUA

BEHARKO DIREN KONPETENTZIAK

LAN AURREIKUSPENAK

ALDAKETA FAKTOREAK ETA ETORKIZUNEKO KONPETENTZIAK

AUKERA HAUEI ERANTZUNAK

Compromiso con las personas