Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas

2020ko lanpostuak EAEn

998

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 9 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 1951 1274 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas