Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios

2020ko lanpostuak EAEn

8383

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 7 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 11872 9815 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas