Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología

2020ko lanpostuak EAEn

17821

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 6 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 25831 17261 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas