Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros)

2020ko lanpostuak EAEn

15358

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 7 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 18266 18021 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas