Profesionales de la salud

2020ko lanpostuak EAEn

31727

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 4 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 33697 36415 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas