Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

2021eko lanpostuak EAEn

21566

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 55 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 26086 29673 ESKARIA2032 ESKAINTZA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Compromiso con las personas