43. Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

2022eko lanpostuak EAEn

21456

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2024 eta 2035 artean

image/svg+xml 29774 26640 ESKAINTZA2035 ESKARIA2035

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Euskadi, auzolana