Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de herramientas y afines

2020ko lanpostuak EAEn

36525

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 27127 40649 ESKARIA2030 ESKAINTZA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas