Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción

2020ko lanpostuak EAEn

8691

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 14032 10013 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas