Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad

2020ko lanpostuak EAEn

10583

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2020 eta 2030 artean

image/svg+xml 14031 2004 ESKAINTZA2030 ESKARIA2030

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Compromiso con las personas