Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2018 2030 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 61307 73793 12486 20% 37569 50055

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2030)

Compromiso con las personas