Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2018 2030 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 11566 6149 -5417 -46% 2150 -3267

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2030)

Compromiso con las personas