Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2018 2030 Variación % Reemplazo Netas
Activ. recreativas y culturales
13902 16733 2831 20% 5972 8803
Actividades de servicios sociales
26649 28983 2334 8% 13274 15608
Actividades sanitarias
47466 51625 4159 8% 29437 33596
Guztira 88017 97341 9324 10% 48683 58007

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2030)

Compromiso con las personas