Hezkuntza

Lanpostuen bilakaera orokorra

  2021 2032 Variación % Reemplazo Netas
Guztira 76855 84270 7415 9% 30848 38263

Enplegurako aukera garbiak urteka

Lanpostuen aurreikuspenak

Lanpostuen aurreikuspenak sexuaren arabera

Aldaketa sexuaren arabera

Lanbidekako lanbide banaketa

Lanbidekako bilakaera

Lanbidekako lanpostu banaketa (2032)

Sektorekako bilakaera

Sektorekako lanpostu banaketa 2032 urtean

Compromiso con las personas