Eskaintza/eskaera eszenategiak formazioarekiko

Eskaintzaren eta eskaeraren egoerak: 2021 eta 2032 urteetako langile-eskaintzaren eta -eskaeraren lan-merkatuko balantzea eta desoreka nagusiak.

Galdera: Zer lanbidetan egongo dira profesional defizit edo superabitak 2021 eta 2032 urte artean?

  Demanda
2032
Eskaintza
2032
Desbideraketa
Unibertsitatea
657543 706064 48521
Batxilergoa
82292 103811 21519
LH
192255 212480 20225
Lehen hezkuntza baino gutxiago
19565 0 -19565
Lehen hezkuntza
133438 86671 -46767
Guztira 1085093 1109026 23933

Compromiso con las personas