Eskaintza/eskaera eszenategiak

Eskaintzaren eta eskaeraren egoerak: 2021 eta 2032 urteetako langile-eskaintzaren eta -eskaeraren lan-merkatuko balantzea eta desoreka nagusiak.

Galdera: Zer lanbidetan egongo dira profesional defizit edo superabitak 2021 eta 2032 urte artean?

Compromiso con las personas