Representantes, agentes comerciales y afines

2021eko lanpostuak EAEn

29641

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 36059 33081 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Agentes y representantes comerciales

Otros agentes comerciales

Agentes y representantes comerciales

Otros agentes comerciales

Compromiso con las personas