38. Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

2022eko lanpostuak EAEn

12237

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2024 eta 2035 artean

image/svg+xml 16910 14752 ESKAINTZA2035 ESKARIA2035

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario

Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecomunicaciones

Técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario

Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecomunicaciones

Euskadi, auzolana