Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

2022eko lanpostuak EAEn

12517

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 4 ordezkatu beharko dira 2022 eta 2033 artean

image/svg+xml 17382 14145 ESKAINTZA2033 ESKARIA2033

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario

Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecomunicaciones

Técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario

Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecomunicaciones

Euskadi, auzolana