Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

2021eko lanpostuak EAEn

21566

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 5 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 26086 29673 ESKARIA2032 ESKAINTZA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Compromiso con las personas