Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)

2021eko lanpostuak EAEn

3602

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 0 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 13585 225 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Expendedores de gasolineras

Otros vendedores

Vendedores en quioscos o en mercadillos

Expendedores de gasolineras

Otros vendedores

Compromiso con las personas