Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)

2022eko lanpostuak EAEn

2681

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 2 ordezkatu beharko dira 2022 eta 2033 artean

image/svg+xml 7670 3375 ESKAINTZA2033 ESKARIA2033

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas (incluidas avícolas, apícolas y similares)

Trabajadores cualificados en actividades ganaderas (incluidas avícolas, apícolas y similares)

Euskadi, auzolana