Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas

2021eko lanpostuak EAEn

848

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 28 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 1951 1017 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas

Compromiso con las personas