Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas

2021eko lanpostuak EAEn

655

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 24 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 4256 617 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural

Trabajadores cualificados en actividades pesqueras y acuicultura

Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas

Compromiso con las personas