Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

2021eko lanpostuak EAEn

4246

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 6 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 7350 5682 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Compromiso con las personas