Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

2021eko lanpostuak EAEn

26332

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 3 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 28298 30601 ESKARIA2032 ESKAINTZA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Conductores de automóviles, taxis y furgonetas

Conductores de autobuses y tranvías

Conductores de camiones

Conductores de motocicletas y ciclomotores

Conductores de automóviles, taxis y furgonetas

Conductores de autobuses y tranvías

Conductores de camiones

Conductores de motocicletas y ciclomotores

Compromiso con las personas