Profesionales de la salud

2021eko lanpostuak EAEn

31854

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik 3 ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml 33697 33280 ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Médicos

Profesionales de enfermería y partería

Veterinarios

Farmacéuticos

Otros profesionales de la salud

Médicos

Profesionales de enfermería y partería

Veterinarios

Farmacéuticos

Otros profesionales de la salud

Compromiso con las personas