Militares

2021eko lanpostuak EAEn

pertsonak egiten du lan arlo honetan

Lanpostu kopurua

10 pertsonatik ordezkatu beharko dira 2021 eta 2032 artean

image/svg+xml ESKAINTZA2032 ESKARIA2032

Eskaintza eta eskariaren artean desdoitzea egongo da

Demanda de competencias en ocupaciones a 3 dígitos CNO

Compromiso con las personas